Koffie en hartklachten

Er gaan al eens verhalen de ronde dat koffie de kans op het krijgen van hartklachten in de hand zou werken. Toch zijn er mensen die dit tegenspreken? Wat is er nu echt van aan? Koffie heeft een effect op je bloeddruk en cholesterolgehalte. En zo zou het onrechtstreeks kunnen leiden tot hartklachten. Door de cafeïne in koffie wordt een hogere bloeddruk veroorzaakt. Bij oude mensen, die vaak sowieso al een verhoogde bloeddruk hebben, zou het vaak drinken van koffie dus wellicht wel de kans op het krijgen van hartklachten vergroten. Eveneens is het zo dat koffie cholesterol-verhogende stoffen bevat. Ook een te hoge cholesterol kan bij mensen leiden tot hartkwalen. Hoewel koffie dus wel zorgt voor een verhoogde bloeddruk en cholesterol, is er geen sprake van een direct verband tussen koffie en hartklachten.

Één kopje koffie per dag zou zelfs goed zijn. Gecombineerd met een gezonde levensstijl dan toch. Dit is althans wat gebleken is uit een studie van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Zoals bij zoveel andere zaken, geldt dus ook hier: overdrijf niet! Veel mensen snakken ’s morgens naar hun kopje koffie. Laat je dus absoluut niet bang maken.
Wanneer je naast het frequent drinken van koffie ook veel rookt, wordt de kans op hartklachten beduidend hoger. De combinatie koffie en roken is absoluut niet gezond. Nicotine (zit in sigaretten) en cafeïne (zit in koffie) zijn allebei stoffen die de werking van de bloedvaten negatief beïnvloeden? Door de twee te combineren wordt het effect van beide stoffen daarenboven extra versterkt, met alle gevolgen van dien.

Hartklachten: vanaf welke leeftijd?

Hartklachten kunnen in feite op elke leeftijd voorkomen. Zo is het mogelijk dat je er mee geboren wordt. Toch komen hartklachten op jonge leeftijd vrij weinig voor. Het is ook niet omdat je met een aangeboren hartaandoening geboren wordt, dat je er meteen veel last van ondervindt. Bij mannen komen hartklachten vooral voor na de leeftijd van veertig jaar. Bij vrouwen ligt deze grens zo’n tien jaar later. Leeftijd is met andere woorden een belangrijke risicofactor wat hartklachten betreft.

Ook enkele andere zaken kunnen de kans op het krijgen van hartklachten in de hand werken. Zo is het bijvoorbeeld algemeen geweten dat roken zeer slecht is. Ook een te hoog cholesterolgehalte, een te hoge bloeddruk of overgewicht kunnen voor problemen zorgen. Deze laatste drie komen nu net meer voor bij oudere mensen, wat hen een extra kwetsbare groep maakt.

Wanneer mensen op jonge leeftijd met hartkwalen geconfronteerd worden, is de kans groot dat zij dit overleven. Hun lichaam is op dat moment nog sterk genoeg om zich weer aan te sterken. De kans dat ze later opnieuw eens te maken zullen krijgen met een bepaalde hartkwaal is nadien wel verhoogd.

Wanneer bejaarden echter hartklachten krijgen, is de kans op overlijden meteen veel groter. Zij zijn vaak al verzwakt en hun lichaam kan het niet meer opbrengen hier weer bovenop te komen. Vanaf ongeveer 60jarige leeftijd is het dan ook een goed idee regelmatig op eenvoudige controle te gaan bij de huisarts.

Hartklachten en anorexia

Anorexia is een zeer ernstige eetstoornis, die vooral voorkomt bij jonge meisjes die van zichzelf denken dat ze te dik zijn. Dit kan erg ver gaan, waardoor de persoon in kwestie zich volledig gaat uithongeren. Er zijn al meerdere mensen aan anorexia gestorven. Tal van kwalen kunnen ontstaan door anorexia.

  • Door de zware ondervoeding hebben bijvoorbeeld je spieren (waaronder de hartspier een zeer belangrijke is), geen kracht meer om te werken.
  • Ook veroorzaakt het niet eten een kaliumtekort in je bloed, wat de kans op het krijgen van tal van hartklachten drastisch vergroot.
  • Door het niet willen eten, kunnen er infecties ontstaan. Dit is te verklaren door je weerstand die enorm verminderd is.
  • Uitdroging is mogelijk, wanneer de patiënt ook niet voldoende drinkt.

Het is dus wel duidelijk dat anorexia een zeer ernstig probleem is! Niet iedereen slaagt erin deze aandoening te overwinnen. Ongeveer 5 tot 10% sterft dan ook, wat anorexia tot één van de meest gevaarlijke psychiatrische aandoeningen maakt. Heb je zelf ook een verstoord zelfbeeld? Laat je dan meteen goed begeleiden!