Hartklachten

Ons hart is wat ons in leven houdt. Het is een grote spier, gelegen in de borstholte. Ons hart werkt continu en automatisch, zonder dat wij hier moeite voor moeten doen. Toch kan het soms misgaan.

Het hart heeft twee voorkamers en twee gewone kamers die van elkaar gescheiden worden door de hartkleppen. Hier kan zich al een eerste probleem voordoen. Soms is er een vernauwing aan de hartkleppen of soms kan de hartklep lekken. Dit zijn de zogenaamde hartklepaandoeningen. Er zijn echtere meerdere hartklachten mogelijk. Zo komt bijvoorbeeld een hartinfarct vrij frequent voor.

Een kwaal aan het hart kan uiteraard levensbedreigend zijn, vooral omdat men er vaak laat bij is. De eerste symptomen zijn niet altijd ernstig, waardoor men vaak te laat een arts raadpleegt. Vooral bij vrouwen kunnen de klachten erg vaag zijn. Klassieke symptomen zijn:

  • drukkend gevoel op de borst
  • pijn gaat zich uitstralen naar de linkerarm
  • kortademigheid na inspanning
  • vermoeidheid
  • maagpijn
  • tandpijn
  • plotse duizeligheid
  • slaapproblemen

Je merkt het. Deze klachten doen niet meteen iets ernstig vermoeden. Wanneer ze voorkomen bij vrouwen die zich in de menopauze bevinden, is het zeker gevaarlijk. Het gebeurt dan namelijk dat de arts de symptomen gewoon toeschrijft aan de menopauze. Een volledige controle is dan ook echt aangeraden.

Plaats reactie